Potvorov je malebná vesnička v severní části okresu Plzeň – sever, kde se přímo v obci nachází nádherný románský kostel sv. Mikuláše ze 13. století s pozdějšími barokními dostavbami. Jeho umělecká a architektonická hodnota jej řadí mezi naše nejcennější stavby. V dávných dobách plnil funkci nejen církevní, ale i ochrannou. Lidé ze širokého okolí se zde v době nebezpečí mohli schovat.

Kostel svým románským slohem, velkými kvádry v obvodovém zdivu a ornamenty pod římsou působí velmi vznešeně. Je vyzdoben románskými a gotickými malbami z 13. a 15. století. Kvádry jsou z hrubozrnného načervenalého pískovce lámaného v nedaleké Potvorovské hoře. Hned vedle kostela se nachází nově vystavěná barokní fara z roku 1758 se znakem plaského kláštera a osobním štítkem opata Hartmanna.

Každou neděli se koná v kostele mše svatá. Prohlídka je možná po dohodě s Římskokatolickou farností Kralovice.

Název naší obce Potvorov vznikl z Potvorův dvůr. Na návsi máte možnost vidět historický sloup tzv. nif – ňaf, který kdysi rozděloval dvě panství, a to plaské a rabštejnské. Každá část měla svého rychtáře, hospodu, kovárnu a vše, co k vesnici patří.

Pokud si pozorně projdete celou vesnici, určitě objevíte spoustu nádherných zákoutí.

Podrobnou historii si můžete přečíst tady. Poslední fotografie níže s krásným výhledem na kostel je vyfocena z našeho apartmánu B, přesně takový pohled zažijete ráno při vstávání.

Kategorie: Naše okolí