Zhruba 17 km od nás se nachází zřícenina hradu Krašov. Původně gotický hrad Hroznatovců byl založen kolem roku 1232. Jedná se o jeden z nejstarších šlchtických hradů v česku, který byl v 16. století přestavěn do renesančního stylu a později v 18. století do barokního. Jeho zbytky jsou dodnes ozdobou nad údolím řeky Berounky. Fungoval až téměř do konce 18. století, kdy byl zrušen plasský kláštěr, který hrad vlastnil. Tím pádem se stal rychle zdrojem levného stavebního materiálu. Dnes se o něj stará klub nadšenců a naskýtá se z něj  krásný pohled na na zákrut řeky. Skvělé místo pro Váš výlet.