Pouze 8 kilometrů od nás leží město Kralovice. Kde najdete různé obchody včetně Penny marketu, cukrárny, kebabu, pizzerie, bowlingu a například i letního kina.

První zmíňky o městě jsou již z 12. století, kdy ji kníže Bedřich věnoval cisterciáckému klášteru v Plasích. V 15. století zapsal Kralovice král Zikmund bratřím Hanuši a Benešovi z Kolovrat a budoucí město změnilo majitele. Jedna polovina kralovic patřila i hradu Krašov a druhá Libštejnu. V 16. století obě části získal Florián Gryspek, který udělal z vesnice město. V 18. století již oblast patřila knížeti Metternichovi.

Město je postupně rekonstruováno včetně Náměstí Osvobození, kde najdete kašnu a můžete si vychutnávat pohled na náměstí s historickými domy. V Kralovicích najdete kostel sv. petra a pavla z 13. století, pod kterým je umístěna hrobka s rodinou Gryspeků, takzvané Kralovické mumie. Prohlídky jsou možné jen zřídka. Organizuje je turistické centrum Kralovice, které vám případně poradí.

Na náměstí stojí také jednoduchá zvonička z 19. století, pamětní kříž a pomník padlým v I. světové válce.