Příjemnou procházkou se od nás dostanete k národní přírodní památce Odlezelské jezero. Cestou se můžete pokochat i výhledem z vyhlídky místními zvané ,,Zbořenište“. Jedná se o území 68,3 ha. Čistá příroda, vzduch a ticho je nedílnou součástí naší oblasti. Přilehlé lesy si určitě oblíbíte a pokud přijedete ve správný čas, tak borůvky nebo houby Vás také potěší.

Nyní přímo k věci. Jedná se o nejmladší jezero v Česku, které vzniklo postupně po 25. a 26. květnu roku 1872, kdy naší oblast zasáhly prudké deště a společně s rozvodněným Mladotickým potokem zapřičínili sesun části Potvorovského kopce. Jednou z příčin byl také pravděpodobně i zásah našich předků při stavbě železniční tratě právě na úpatí Potvorovského kopce. Z tohoto důvodu musela být trať vedená jinudy a dodnes jsou v lese k nalezení části původní opuštěné rozestavěné tratě. Zničeno bylo 5 km právě dokončovaného úseku železniční trati, dalších 7 km po protržení hráze Mladotického rybníka. Škoda byla vyčíslena na 2 880 000 zlatých (dnešní 3 miliardy korun) a utonulo asi 50 lidí.

Sesuv uzavřel údolí a postupně se oblast zatopila vodou. Pro zachování prostředí pro budoucí generace se jezero i oblast kolem něj stala 7. března 1975 chráněným přírodním výtvorem a později v roce 1985 národní přírodní památkou. Důvodem je zachování sesuvem vzniklého jezera a přilehlých sesuvných území.

Pod jezerem vznikly také Odlezelské vodopády, které stojí také za to navštívit, obzvláště ale v době, kdy je v oblasti více vody.

Základní ochranné podmínky stanoví § 35 zákona č. 114/1992 Sb., o chraně přírody a krajiny. Na celém  území NPP není mimo jiné dovoleno sbírat nerosty a rostliny, odchytávat živočichy a vstupovat mimo cesty. Ochranné pásmo na ploše 31 ha zabezpečuje NPP před rušivými vlivy okolí.